nieuws

Veel minder klachten over vliegtuigherrie

vliegtuig.jpg
vliegtuig.jpg
ROTTERDAM - Bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn vorig jaar veel minder klachten over vliegtuigherrie binnengekomen. Er kwamen 's nachts 826 klachten binnen over vliegtuigen die van en naar Rotterdam Airport vlogen en dat zijn er 442 minder dan in 2007.
Mogelijk heeft het teruglopen van het aantal klachten te maken met de economische crisis. Daardoor zijn er minder vliegbewegingen van en naar Rotterdam Airport. De meeste klachten over het geluid van Rotterdam Airport komen binnen tussen zeven en acht 's ochtends en tussen tien en elf 's avonds.