nieuws

'Zuiderdieppolder wordt gedeeltelijk natuurgebied'

26-05-polderwater.jpg
26-05-polderwater.jpg
ROTTERDAM - Er is een oplossing in zicht voor het slepende conflict over het onder water zetten van de Zuiderdieppolder bij Stellendam. De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken of een deel van de nieuwe natte natuur in de polder Roxenissen kan worden aangelegd.
Daardoor kan het oostelijk deel van de Zuiderdieppolder op Goeree-Overflakkee gewoon landbouwgrond blijven, het westelijk deel wordt wel natuurgbied. De gemeenten Goedereede en Dirksland hebben ingestemd met het alternatief. De grond in de polder Roxenisse is te zwaar om er landbouw te bedrijven, terwijl de Zuiderdieppolder juist een goede kleibodem heeft. Tegen het maken van 400 hectare brakke, natte natuur op het eiland is veel verzet van de boeren. Het alternatieve plan wordt in mei besproken in een commissie van Provinciale Staten.