nieuws

Nieuwbouw Crooswijk zit in impasse

ROTTERDAM - De wederopbouw van Nieuw-Crooswijk zit in een impasse. Een groep oud-Crooswijkers blijft procederen tegen de sloop van hun wijk en tegen een deel van de nieuwbouwplannen.
De sloop is inmiddels met anderhalf jaar vertraagd en de nieuwbouw is op een aantal locaties door bezwaarprocedures een halt toe geroepen. Inmiddels zou de projectontwikkelaar in financiële problemen verkeren en wordt er naarstig gezocht naar een oplossing. Crooswijk is een oude volkswijk tussen Rotterdam-Centrum en Kralingen. Het gebied ligt al jaren op de schop. Al in 2004 werden de plannen bekend gemaakt: 1800 van de 2100 woningen moesten worden gesloopt om plaats te maken voor luxe nieuwbouw. De gemeente wil zo meer koopkrachtigen aantrekken. Maar een hechte gemeenschap als de Crooswijkenaren krijg je niet zomaar uit hun oude woning. Vooral de kleine maar sterke protestgroep De Federatie Bewoners Nieuw Crooswijk ligt de plannen al jaren met bezwaarprocedures dwars. De projectontwikkelaar ziet het verzet met lede ogen toe. De vertraging door de bezwaarprocedrues tegen de sloop en nieuwbouw op een aantal locaties is inmiddels opgelopen tot anderhalf jaar. Het oude bestemmingsplan is alweer van tafel en het is wachten op een nieuw bestemmingsplan. Bewoners en winkeliers kunnen niet anders dan wachten tot er schot in de zaak komt Een aantal bewoners zit nu al jaren in een tijdelijke woning zonder te weten waar zij terecht zullen komen. Ook de winkeliers leven nu al jaren in onzekerheid. Zij zien hun omzetten dalen en weten evenmin waar ze aan toe zijn. Volgens de Socialistische Partij is er inmiddels sprake van grote financiële tekorten bij de projectontwikkelaar en zou de gemeente om extra geld zijn gevraagd. Niemand wil deze lezing bevestigen. De projectontwikklaar geeft wél toe dat er problemen zijn door de kredietcrsisis. Het is een feit dat de verkoop van de geplande woningen slecht loopt. De protesterende bewoners zijn bereid water bij de wijn te doen om de impasse te doorbreken. Zij willen hun bezwaren intrekken als er niet meer wordt gesloopt en de helft van de nieuwe woningen is gebouwd, verkocht of verhuurd. Over twee weken volgen er gesprekken tussen de bewoners en de deelgemeente. Het eerste woonblok Nieuw Trapezium gaat half apri lin de verkoop.