nieuws

Alblasserdam stemt in met containerterminal

ROTTERDAM - Alblasserdam is toch bereid mee te werken aan de komst van een containerterminal in de polder Nieuwland. De Drechtsteden wilden deze terminal eerst in de Zeehaven van Dordrecht hebben, maar het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven vinden dat te ver afliggen van de snelweg A15.
Wethouder Dekker zegt dat Alblasserdam uit landsbelang nu toch wil meewerken aan de komst van de terminal, maar de gemeenteraad eist in ruil daarvoor wel maatregelen om verkeers- en geluidsoverlast te beperken. Rijkswaterstaat moet overigens ook nog met het plan instemmen.
Het overslagpunt moet er komen om de rijkswegen rond Rotterdam te ontlasten van het vrachtverkeer. Het gaat om het landelijke project Randstad Urgent. De bedoeling is dat containers van zeeschepen worden overgeladen op binnenvaartschepen. Die containers worden dan op verschillende terminals weer op vrachtwagens gezet. Het is de bedoeling dat er in 2010 terminals komen bij Alblasserdam, Amsterdam en Moerdijk.