nieuws

‘Meer vrachtwagens controleren op uitstoot’

11-06-vrachtwagens.jpg
11-06-vrachtwagens.jpg
ROTTERDAM - Er moeten meer vrachtwagens gecontroleerd worden op hun uitstoot, onder meer in de milieuzone van Rotterdam. Dat staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer.
De milieuzone van Rotterdam bestaat onder meer uit het CS kwartier, de Stadsdriehoek, het Oude Westen, Overschie en de wijk Cool. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de drie vrachtwagens die het centrum binnenrijdt, niet aan de milieunormen voldoet. Vrachtwagens mogen namelijk alleen het centrum in als ze een roetfilter hebben. Rotterdam heeft eerder deze maand al aangegeven scherper te gaan controleren of vrachtwagenchauffeurs de regels van de milieuzone naleven.
De Rekenkamer concludeert verder dat Nederland nog steeds niet voldoet aan de Europese normen voor fijnstof langs snelwegen in de Randstad. Het kabinet en de provincie moeten daar meer tegen doen, omdat de gezondheid van de burgers op het spel staat. Maatregelen, zoals de 80 kilometerzone bij Overschie, subsidies voor roetfilters op vrachtwagens en schone motoren blijken onvoldoende effect te hebben, doordat ze niet of minder strikt zijn ingevoerd.