nieuws

'Contract tussen scholen en ouders over opvoeding'

ROTTERDAM - De Rotterdamse wethouder Geluk van Onderwijs en Jeugd wil dat er een contract getekend wordt tussen scholen en ouders. Ouders beloven daarin 'goed voor hun kinderen te zorgen'.
Zo hoopt de wethouder dat kinderen weer naar school komen met een ontbijt achter hun kiezen en voldoende slaap achter de rug. Van bemoeizucht wil Geluk niet weten. Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat scholen en ouders samen gaan afspreken waar de ouders verantwoordelijk voor zijn en wat de school doet. Een contract is daarvoor een goed middel, vindt de wethouder. Verplichten kan Geluk de ouders niet, maar hij vindt het normaal dat ouders 'regelmatig een goed gesprek voeren met hun kinderen, ze seksuele voorlichting geven, uitstapjes maken en zorgen dat ze genoeg slaap krijgen'. Voor ouders die zich niet aan het contract houden, of het helemaal niet willen tekenen, zijn er overigens geen sanctiemogelijkheden.