nieuws

Drechtwerk voelt de recessie licht

19-10-drechtwerk2.jpg
19-10-drechtwerk2.jpg
ROTTERDAM - De sociale werkvoorziening Drechtwerk heeft last van de economische recessie maar voelt de gevolgen nog niet zo hard als veel collega-bedrijven.
Volgens waarnemend directeur Oomen van de sociale werkplaats voor de regio Dordrecht zijn er van de 300 bij bedrijven gedetacheerde mensen nog maar vijf naar het bedrijf teruggestuurd. Dat komt mede omdat Drechtwerk die medewerkers wat goedkoper uitleent.
Binnen de eigen bedrijven schat hij dat hooguit 15 procent van de medewerkers soms een paar dagen weinig tot niets te doen heeft. Oomen zegt echter nog niet te vroeg te juichen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp te volgen.