nieuws

'Rotterdamse haven als kraamkamer van de Noordzee'

ROTTERDAM - Mosselen, vissen en planten moeten zich meer gaan thuisvoelen in de Rotterdamse haven. Daarom komen er onderwaterbossen, paalhula's (touwen om palen), ruwe betonplaten en kunstmatige riffen. Het gaat om een proef in de Scheur- en Pistoolhaven.
Het Havenbedrijf Rotterdam doet het experiment samen met het waterinstituut Deltares. Ondanks dat het in de haven voornamelijk draait om industrie is het volgens Deltares toch belangrijk om te investeren in natuurvriendelijke kades. Bioloog Peter Paalvast ziet het in elk geval rooskleurig in. "Rotterdam wordt de kraamkamer van de Noordzee", voorspelt hij. "De haven is een overgangszone tussen rivier en zee. Er zijn veel beestjes die hier naartoe komen. Het is belangrijk om ze een natuurlijk interessante omgeving te bieden".
De waterkwaliteit in het Rotterdamse havengebied is de afgelopen 20 jaar sterk vooruit gegaan. De waterdiertjes en -plantjes zorgen er voor dat het water nog schoner wordt.
Het Havenbedrijf werkt graag mee aan de komst van natuur in de haven, maar vindt het wel belangrijk dat het overige werk in de haven er geen last van heeft.
Over een jaar wordt de proef geëvalueerd. Er wordt dan gekeken naar de kosten en wat het experiment uiteindelijk heeft opgeleverd voor de natuur. Mochten de resultaten positief zijn, dan gaat het Havenbedrijf bekijken of dit ook toegepast kan worden bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte.