nieuws

Kabinet akkoord met fusie Rozenburg en Rotterdam

ROTTERDAM - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de fusie van de gemeente Rozenburg met Rotterdam in 2010. Het kabinet heeft het voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.
Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer zich er nog over buigen. Eerder stemden de gemeenteraden en de provincie in met het samengaan van de gemeenten.
Wanneer de fusie precies plaatsheeft, is nog niet helemaal duidelijk. In elk geval zullen de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad samenvallen met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.