nieuws

Provincie akkoord met fusieplan Rozenburg

20-05-Rozenburg2.cropresize.1.jpg
20-05-Rozenburg2.cropresize.1.jpg
ROTTERDAM - Gedeputeerde Staten van Zuid-holland hebben hun goedkeuring gegeven aan de fusie tussen Rotterdam en Rozenburg. De beide gemeenteraden keurden de plannen eerder dit jaar al goed.
Nu moeten de Eerste en Tweede Kamer zich nog over de fusie buigen. In de nieuwe situatie wordt Rozenburg een deelgemeente van Rotterdam. De verwachting is dat de fusie ergens tussen maart en juli volgend jaar plaatsvindt.
De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 hoeven daardoor naar verwachting niet te worden uitgesteld.