nieuws

Barendrecht: 'Stop proef met CO2-opslag'

ROTTERDAM - Barendrecht wil dat er een einde komt aan een proefproject met de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2. Het college van b en w er niet van overtuigd waarom de opslag per se in Barendrecht moet gaan komen.
Naast dit bezwaar wordt ook wordt getwijfeld aan de onderzoeken naar de veiligheidsrisico's en de beheersing van de technologie van het project, waarbij Shell kooldioxide afkomstig uit de Rotterdamse haven opslaat in uitgeputte gasvelden. Het zogenoemde afvangen en opslaan van CO2 wordt door het kabinet als een tussenoplossing gezien op weg naar een 'schone' energievoorziening. Vorige maand bleek bij informatie-avonden al dat de inwoners van Barendrecht er fel op tegen waren. Zo vrezen ze onder meer dat hun huizen minder waard worden.