nieuws

Rotterdamse scholen voeren drugstest in

ROTTERDAM - Op alle Rotterdamse scholen voor het voortgezet onderwijs worden drugstesten ingevoerd. Leerlingen wordt door de scholen vrijwillig gevraagd mee te werken aan een urinecontrole. Uit de urine kan dan worden afgeleid of de leerling drugs heeft gebruikt.
De gemeente heeft nu overeenstemming bereikt met de schoolbesturen over de vrijwillige testen. Het afgelopen half jaar hebben vier scholen in de stad leerlingen op vrijwillige basis getest op drugsgebruik. Van de 100 leerlingen die de test deden waren er negen positief. Een leerling bleek harddrugs te hebben gebruikt.
Volgens wethouder Geluk van Onderwijs en Jeugd zijn docenten, leerlingen en ouders enthousiast over de testen. Het zou kinderen op het voortgezet onderwijs van hun gebruik kunnen afhelpen. En dat is volgens Geluk 'hard nodig', omdat één op de drie jongeren aangeeft wel eens drugs te hebben gebruikt. Een cijfer dat ook uit verplichte testen naar voren komt.
Het Laurens College voor HAVO-VWO in Hillegersberg juicht het besluit de leerlingen te gaan testen toe. De school neemt bij constatering of een vermoeden van gebruik meteen maatregelen. Er worden dan afspraken gemaakt met leerling én ouders. Indien nodig worden leerlingen en ouders doorverwezen naar het school maatschappelijk werk, waar een begeleidingstraject van drie tot zes maanden kan worden opgestart.
Ook de sluiting van coffeeshops bij scholen voor voortgezet onderwijs, 1 juli aanstaande, zal een positief effect hebben bij het tegengaan van het drugsgebruik, zo verwacht wethouder Geluk. Door de maatregelen zijn 20 coffeeshops gedwongen hun deuren te sluiten.