nieuws

Bewoners Lijnbaanflats eisen duidelijkheid over bebouwing

ROTTERDAM - Bewoners van de Lijnbaanflats in Rotterdam Centrum eisen duidelijkheid van de politiek over de toekomst van hun huizen. Eerdere plannen om op de groenstroken tussen de flats nog eens zes woontorens te bouwen haalden het niet.
Over de vraag wat er dan wél wordt gebouwd, is sinds lange tijd overleg gaande achter gesloten deuren. Een klein groepje bewoners, dat in de zogeheten klankbordgroep zit, weet van de voortgang van de plannen, maar hebben moeten beloven hier hun mond over te houden. Samen met het CDA in de Centrumraad vinden de overige bewoners het nu genoeg. Aan de jarenlange onzekerheid over de plannen moet volgens hen nu snel een einde komen. Het CDA in de Centrumraad heeft vragen gesteld aan haar dagelijk bestuur en wil dat de bewoners beter geïnformeerd worden over de toekomst van de Lijnbaanhoven. Wethouder Karakus wil niet op de kwestie ingaan, behalve dat er dit voorjaar voorstellen naar buiten komen. Wat er ook besloten wordt, het CDA in de Centrumraad eist dat alle bewoners vanaf nu betrokken worden bij de plannen.