nieuws

Ridderkerk merkt gevolgen economische crisis

ROTTERDAM - In Ridderkerk worden de gevolgen van de economische crisis langzaam zichtbaar. Dat blijkt uit een gesprek dat de gemeente donderdag voerde met hulpverlenende instellingen.
De werkloosheid is nog niet substantieel gestegen, maar er kloppen wel meer mensen aan bij het bureau Schuldhulpverlening. Het zijn vooral mensen met gemiddelde en hogere inkomens die steeds vaker hulp vragen omdat ze hun schulden niet kunnen aflossen.
Ook ontvangen steeds meer gezinnen in Ridderkerk een voedselpakket van de Voedselbank. Uit de gesprekken kwam verder naar voren dat mensen de laatste tijd makkelijker over hun financiële problemen durven te spreken.
De gemeente gaat de komende tijd meer gesprekken voeren om zich zo te wapenen tegen de crisis. Vrijdagavond wordt er bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.