nieuws

Technopark Botlek: industrie test producten zonder rompslomp

ROTTERDAM - Rotterdam krijgt een Technopark in de Botlek. Het gaat om een testomgeving waar chemie- en industriebedrijven hun duurzame en energiezuinige innovaties op een kleine schaal kunnen uitproberen.
Bedrijven kunnen in het park nieuwe producten testen zonder dat daar afzonderlijke milieuvergunningen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) voor hoeven worden aangevraagd. De aanvraag van die vergunningen zorgt nu voor veel rompslomp. De bedrijven die in Technopark gaan werken doen dit in een zogeheten 'open community'. Kennis en oplossingen kunnen zo worden gedeeld, onder meer met de Technische Universiteit in Delft. Het Technopark is een initiatief van havenondernemersvereniging Deltalinqs. Hierin zijn de vooraanstaande bedrijven uit de Rotterdamse haven verenigd. Of het Technopark er ook komt hangt mede af van de DCMR. Zij moeten voor het park een flexibele vergunning afgeven. Minister Cramer van VROM gaat dit met de de Milieudienst bespreken.