nieuws

Forse eis in grote Rotterdamse zedenzaak

ROTTERDAM - Justitie in Rotterdam heeft 10 jaar cel geëist tegen een 40-jarige Rotterdammer in een grote zedenzaak. De man zou vijf van zijn kinderen en stiefkinderen seksueel hebben misbruikt.
Twee andere stiefkinderen zouden zijn mishandeld. Het jongste kind was zeven jaar oud. Volgens de slachtoffers die aangifte hebben gedaan werden zij soms elke dag geschopt of geslagen. Ook het seksueel misbruik kwam frequent voor. Enkele kinderen zouden zijn verkracht, in andere gevallen ging het volgens justitie om betastingen. Bij één van de kinderen zou de verdachte een stenen kabouter in de anus hebben gedaan. Voor justitie zijn dergelijke details aanwijzingen dat de verklaringen van de jonge kinderen betrouwbaar zijn. "Zoiets verzin je niet als je 8 of 9 jaar oud bent", aldus officier van justitie J. Bonnes. De inmiddels 14-jarige zoon van de verdachte schreef een brief aan de kinderrechter. "Hallo rechter. Ik wil niet bij papa slapen, want er gebeuren vieze dingen. Ik mocht vaak niet naar school omdat ik blauwe plekken had. Ik wil graag bij mijn pleegouders wonen, want hier word ik niet geslagen". Psychologen hebben de verklaringen van de kinderen bekeken en vastgesteld dat deze geloofwaardig zijn. Verder bewijs wordt gevonden in de verhalen van hulpverleners, omwonenden en onderwijzers. "Een gezin waar ondanks heel veel hulpverlening aan de kinderen onvoldoende basiszorg en basisveiligheid is gegeven. Ik vind het ontstellend en beschamend dat we met zijn allen niet in staat zijn geweest deze kinderen beter te beschermen", aldus justitie. De verdachte, Fer de N., ontkent. Hij zegt dat hij zich nooit heeft bemoeid met de kinderen en dat hij hen nooit heeft aangeraakt. "Ik was altijd aan het werk, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik zag de kinderen amper". De Rotterdammer vermoedt dat zijn ex-vriendin wraak op hem wil nemen en dat zij de kinderen heeft opgestookt. Hij wijst erop dat enkele kinderen hun verklaring weer hebben ingetrokken. "Ze kregen cadeautjes van mijn ex als zij lelijke dingen over mij zeiden". De man heeft nu een relatie met de zus van zijn ex. Bij haar heeft hij twee kinderen. Justitie wijst erop dat de meldingen over het misbruik er al waren, voordat de relatie met zijn vroegere vriendin uitging. Verder ligt er een uitvoerige aangifte van zijn zoon, die al jaren geleden uit huis is geplaatst. Justitie zegt dat de jongen nooit contact heeft gehad met de ex-vriendin van zijn vader en daarom niet door haar kan zijn beïnvloed.