nieuws

Scholen in de regio gaven onterecht les aan asielzoekers

ROTTERDAM - De staatssecretaris van Onderwijs heeft scholen in Vlaardingen, Dordrecht en Nieuwe Waterweg, die les gaven aan minderjarige asielzoekers, terecht gekort op hun subsidie. Dat heeft de Raad van State bepaald.
Het gaat om rijksbijdragen van ruim 660.000 euro voor het onderwijs aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De stichtingen Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen en Dordrecht én de samenwerkingstiching Nieuwe Waterweg-Noord hadden de lessen uitbesteed aan regionale opleidingscentra, omdat veel leerlingen de Nederlandse taal niet machtig waren. De staatssecretaris vorderde daarop een deel van de rijksbijdragen terug en wordt nu door de Raad van State in het gelijkgesteld. De scholen hadden geen recht op het geld, omdat de asielzoekers volgens de wet 'niet schoolgaand' waren, zo oordeelt de rechter.