nieuws

'Verbetering Hotspot beleid nodig'

ROTTERDAM - Het Rotterdamse hotspot-beleid is aan vernieuwing toe. Dat staat in een advies aan het college van burgemeester en wethouders.
De speciale maatregelen die sinds 2002 zijn genomen voor slechte wijken werken minder goed dan verwacht. Doordat het in veel wijken beter gaat is het tempo waarin de verloedering, onveiligheid en sociale problemen worden aangepakt omlaag gegaan.
De term hotspot staat voor veel burgers gelijk aan een slechte buurt, niet aan een gebied waar hard aan verbetering wordt gewerkt. Er moet dus sneller worden gewerkt met meer druk op de ketel.
De gemeenteraad in Rotterdam spreekt komende zomer over de stadsmariniers.