nieuws

Rotterdam stond illegale activiteiten Mosch toe

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren illegale bedrijfsactiviteiten van het raadslid Dries Mosch toegestaan om met hem te kunnen onderhandelen over de verkoop van zijn grond. Dat bleek woensdagochtend tijdens een debat tussen gemeenteraadsleden en verantwoordelijk wethouder Karakus.
Enkele weken geleden werd bekend dat LR-raadslid Mosch zijn grond en opstallen aan de Vliststraat in de Spaansepolder voor ongeveer vier ton heeft kunnen verkopen aan de gemeente. Een meerderheid van de gemeenteraad wil nu een onderzoek naar de hele gang van zaken en een discussie over de positie van gemeenteraadsleden met bedrijfsactiviteiten die strijdig zijn met het gemeentelijk belang. Tijdens de vergadering bleek dat de raad met de kwestie in de maag zit .Wethouder Karakus liet weten dat Mosch en zijn onderhuurders zich vóór de verkoop van de grond al bezighielden met illegale bedrijfsactiviteiten. De gemeente wist dit, maar deed niets. Karakus zei dat het niet Mosch is geweest die zijn fractiegenoot Pastors meenam naar de onderhandelingstafel, maar de gemeente Rotterdam zelf. Hij vroeg zich af hoe dit uit te leggen is aan de burgers en ondernemers van Rotterdam die wél op de vingers worden getikt bij vermeende illegale activiteiten. Een meerderheid van de gemeenteraad wil nu dat er een feitenonderzoek komt en een debat over de positie van raadsleden met conficterende belangen ten aanzien van de gemeente.