nieuws

Onderzoek naar twee mogelijk lokaties Dordtse zwerveropvang

ROTTERDAM - Dordrecht laat een extern bedrijf onderzoeken wat de beste plek is voor een daklozen- en verslaafdenopvang. Er worden twee lokaties vergeleken: de Eulerlaan en de Amnesty Internationalweg.
Die laatste plek kwam woensdag in beeld. Eerder wilde het Dordtse college de opvang in de Eulerlaan in de wijk Sterrenburg, maar na massaal verzet van omwonenden, besloot de gemeenteraad eind vorig jaar een besluit over de plek voor een hostel voor verslaafden en daklozen uit te stellen tot 7 april.
De twee lokaties worden vergeleken op het gebied van leef- en woonklimaat en veiligheid. Voordeel van de Amnesty Internationalweg is dat er weinig mensen wonen. In de directe omgeving wonen ongeveer vijf gezinnen.
Het Dordtse college kiest in maart opnieuw een lokatie en legt die voor aan de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk dus in april.
In het hostel wil het Leger des Heils zo'n 24 verslaafde dak- en thuislozen opvangen.