nieuws

Engergierekening sportverenigingen moet omlaag

ROTTERDAM - Rotterdam Sportsupport is een proefproject gestart om de energierekening van sportverenigingen omlaag te krijgen. Door energiebesparende maatregelen en de keuze voor goedkopere energieleveranciers kan de rekening jaarlijks met duizenden euro's omlaag.
Rotterdam Sportsupport is een gemeentelijke organisatie die amateur-sportverenigingen ondersteunt. Het proefproject loopt bij tien verenigingen. Hun energierekening moet met minstens tien procent omlaag.
Er zijn verschillende gunstige financieringsconstructies voor de verenigingen bedacht om de kosten van energiebesparende maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen te kunnen betalen.
Een lager energieverbruik leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen. Het project van Rotterdam Sportsupport draagt daarmee bij aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative, waarbij de hoeveelheid uitgestote broeikasgas in 2025 met de helft moet zijn afgenomen in vergelijking met 1990.