nieuws

'Oudere autochtone Rotterdammer wordt verwaarloosd'

ROTTERDAM - Rotterdam moet 2010 uitroepen tot Jaar van de Senioren. Dat vindt Rotterdamse Sociaal Platform. Het platform vindt dat het gemeentebestuur de laatste tientallen jaren de positie van de 'witte senioren' in de stad ernstig heeft verwaarloosd.
Deze oudere autochtonen hebben hun wijken hebben zien veranderen en zijn ontheemd, teleurgesteld en verbitterd achtergebleven, constateert het Platform, dat er een rapport over schreef. De schrijvers wijzen er op dat er enorm is bezuinigd op welzijnsvoorzieningen. Veel ouderen gaan nu uit eenzaamheid naar de dokter, stellen ze. Het Rotterdamse platform vindt dat de gemeente geld moet vrijmaken voor meer voorzieningen voor ouderen. Zo moeten ouderenadviseurs meer ruimte krijgen om vereenzaamde senioren te bereiken. Huisartsen kunnen daarbij een rol spelen, want daar kloppen die ouderen vaak aan voor hulp. Ouderen hebben ook last van 'het bureaucratische doolhof' als ze een beroep willen doen op hulp van de gemeente.