nieuws

Dominee Visser niet meer welkom bij verslaafdenopvang

ROTTERDAM - Dominee Hans Visser is niet meer welkom in de opvang voor verslaafde-daklozen aan de Couwenburg in Rotterdam-Centrum. Visser heeft dat te horen gekregen van het bestuur van de Nico Adriaan Stichting, die de opvang regelt.
Personeel dat het niet eens is met het bestuur wordt op non-actief gezet. Met als gevolg dat de directeur nu thuis zit. Inmiddels is ook een deel van het bestuur zélf vertrokken en moet een interim-manager orde op zaken stellen. Dominee Hans Visser gaf tot voor kort -op verzoek van de verslaafden- nog een uurtje in de week filosofielessen. De opvang aan de Couwenburg volgde op de sluiting van de Pauluskerk. Angst voor het bestuur en interimmanager regeert bij de Nico Adriaan Stichting; ooit opgericht om belangen van verslaafden te behartigen. Een aantal bestuursleden is inmiddels opgestapt omdat zij het niet eens is met de overige bestuursleden.Personeel krijgt te horen dat er gemeentebeleid uitgevoerd moet worden en dat definitief afgerekend moet worden met het pauluskerk verleden. Ds Hans Visser heeft te horen gekregen niet meer welkom te zijn. Afgelopen zaterdag werd het gebouw daarom bezet door gebruikers. Die bezetting is inmiddels opgeheven. Inmiddels is door personeel en cliënten aan de Rotterdamse wethouder Kriens gevraagd te bemiddelen bij het conflict .Komende woensdag praten alle betrokkenen weer met elkaar. Als er geen oplossing komt trekt dominee Visser zijn eigen plan inclusief de mogelijkheid om een nieuwe stichting op te richten.