nieuws

Betere beoordeling van hartklachten in Dordt

ROTTERDAM - Mensen met vage hartklachten kunnen voortaan in Dordrecht terecht op een Eerste Hart Hulp. Het Albert Schweitzerziekenhuis is op de locatie Dordwijk namelijk een speciale afdeling gestart.
Het Albert Schweitzer is het eerste ziekenhuis in de regio met zo’n Eerste Hart Hulp.
Mensen met hartklachten als bijvoorbeeld steken in de borststreek, kortademigheid en hartkloppingen melden zich net als voorheen bij de eerste hulp. Daar wordt gekeken of zij direct opgenomen moeten worden op de afdeling cardiologie of de hartbewaking.
Is dat niet het geval dan gaan zij naar de Eerste Hart Hulp, waar door onder andere het doen van een fietstest gekeken wordt hoe ernstig de klachten zijn. Onnodige opnames kunnen zo worden voorkomen.
Het Albert Schweitzer denkt jaarlijks zo’n 1500 mensen op de Eerste Hart Hulp te kunnen helpen.