nieuws

CDA: veiligheidsonderzoek naar CO2-opslag

co2.cropresize.tmp.jpg
co2.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - CDA in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat het proefproject met de opslag van het broeikasgas C02 in lege gasvelden onder Barendrecht eerst op veiligheid wordt onderzocht.
Gedeputeerde Staten moeten van het CDA ook aangeven hoe de besluitvorming over het project is geregeld. Veel bewoners van Barendrecht zijn ongerust over het project, omdat grote concentraties CO2 gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. De proef in de lege gasvelden onder Barendrecht is bedoeld om te kijken of met de ondergrondse opslag van kooldioxide de opwarming van het klimaat kan worden tegengegaan.