nieuws

Meldcode Huiselijk Geweld werkt

huiselijk_geweld.jpg
huiselijk_geweld.jpg
ROTTERDAM - Sinds een speciale meldcode is ingegaan in Rotterdam, is het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling verdubbeld.
Tot nu toe hebben medewerkers in de zorg, het onderwijs en in het welzijnswerk dit jaar 196 keer aan de bel getrokken. Vorig jaar waren dat ruim honderd meldingen minder. Het eerder melden van geweld binnenshuis moet ervoor zorgen dat het geweld stopt. In Rotterdam werken ruim zeventig organisaties met de meldcode. De stad loopt hiermee vooruit op een vergelijkbare landelijke code, die nog moet komen.