nieuws

Veertig banen weg bij DCMR Milieudienst

ROTTERDAM - Bij de DCMR Milieudienst verdwijnen veertig arbeidsplaatsen. Omdat er nog veel openstaande vacatures zijn, vallen er waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen onder het vaste personeel.
Wel wordt het contract met tientallen ingehuurde medewerkers opgezegd.
Uit financieel onderzoek is gebleken dat de DCMR een tekort van 2,5 miljoen euro heeft. Nog voor het eind van het jaar moet hiervan een miljoen zijn weggewerkt. Daardoor zullen de komende tijd ook minder diensten worden uitgevoerd.
Rijnmonders kunnen bij de DCMR terecht voor klachten over (vliegtuig-)lawaai-, stank- of stofoverlast en bodemverontreiniging. De dienst verleent milieuvergunningen aan het bedrijfsleven en controleert of die worden nageleefd. Daarnaast controleert de DCMR permanent de kwaliteit van het milieu in de regio.
Bij de DCMR Milieudienst werken nu nog 550 mensen.