nieuws

Dordtse raad stelt besluit hostel uit

ROTTERDAM - De gemeenteraad van Dordrecht heeft een besluit over de plek voor een hostel voor verslaafden en daklozen uitgesteld tot 7 april. Het Leger des Heils wil zo'n woonvoorziening voor 24 verslaafde daklozen gaan opzetten in de wijk Sterrenburg.
B en w van Dordrecht vinden de Eulerlaan in die wijk daarvoor de beste plek. Na felle protesten van bewoners uit Sterrenburg besloot de raad vorige week het besluit twee maanden uit te stellen. Dat is nu verlengd naar vier maanden. In de tussentijd wordt gekeken naar andere plekken, waar zo'n hostel mogelijk kan komen. De PvdA wil ook kijken naar kleinere woonvormen, in plaats van een hostel. Wethouder Kamsteeg van Welzijn heeft al aangegeven dat niet te willen.