nieuws

Van der Laan schrikt van inburgering

inburgering.cropresize-1.jpg
inburgering.cropresize-1.jpg
ROTTERDAM - Eberhard van der Laan is na zijn aantreden als minister voor Wonen, Wijken en Integratie ,,het meest geschrokken'' van de problemen met de inburgeringscursussen. Dat heeft hij dinsdag gezegd.
Het kabinet wil nieuwe migranten en oudkomers die slecht Nederlands spreken op cursus sturen. De doelstelling is elk jaar 60.000 mensen aan zo'n cursus te laten deelnemen. Van der Laan vindt het teleurstellend ,,dat we rond de 30.000 zitten''.
Door de ingewikkelde regels en de lakse inzet van gemeenten zijn vorig jaar zelfs slechts tienduizend mensen naar de lessen gestuurd. Ella Vogelaar, de onlangs afgetreden minister voor Integratie, schatte dat taalaanbieders daarmee een schade van 45 miljoen euro hebben geleden.
Van der Laan kan zich goed vinden in het voorstel van zijn voorganger om het rijk, de gemeenten en de taalinstituten ieder een derde van die rekening te laten betalen. Tot nu toe weigerden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over de brug te komen.
Volgens Van der Laan is Amsterdam na een gesprek met hem bereid om te betalen. Ook Rotterdam zou nu toch bereid zijn om een derde van de kosten van de falende inburgering op zich te nemen.