nieuws

Rotterdamse islamschool krijgt nieuw bestuur

ROTTERDAM - De islamitische Ibn Ghaldoun school in Rotterdam krijgt per januari een nieuw bestuur. Dit zegt bestuursvoorzitter B. Naas. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) noemt dit goed nieuws. ,,Vooral voor de kinderen.''
De staatssecretaris zei donderdag in de Kamer dat het bestuur maar beter kan opstappen. Ze verwacht niet dat het huidige bestuur in staat is de leerlingen de leskwaliteit te bieden waar zij recht op hebben.
Volgens Naas was Van Bijsterveldt al op de hoogte van de komst van een nieuw bestuur. De school maakt binnenkort de namen bekend van de nieuwe bestuursleden. Naas keert niet terug. De staatssecretaris meldde dat de in opspraak geraakte islamitische middelbare school voorlopig een kwart minder geld krijgt van de overheid zolang deze verzuimt een accountantsverklaring te overleggen.
Ibn Ghaldoun heeft daarvoor nog tot 1 december de tijd, maar beschikt op dit moment niet over een accountant. Toch verwacht Naas geen financiële problemen. De verklaring komt nog en het eerder ingehouden geld volgt dan alsnog. V
olgens de Onderwijsinspectie is Ibn Ghaldoun een 'zeer zwakke school'. De lesstof deugt niet en de toetsen zijn slecht. Ook heeft het bestuur 1,2 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan zaken waar het niet voor bedoeld was. De bewindsvrouw gaat dit geld definitief terugvorderen.