nieuws

Kerken Barendrecht tegen kwetsende voorstelling

ROTTERDAM - Zeven kerken in Barendrecht hebben gezamelijk een open brief naar de politiek en theater het Kruispunt geschreven. Het stuk 'Donkey God en het BonusSacrament' van het cabaretduo De Bloeiende Maagden is volgens hen godslastering.
"In het stuk dat De Bloeiende Maagden opvoeren wordt God een ezel genoemd en wordt gespot met de sacrament die voor christenen heilig en dierbaar zijn", zegt Arjan Stolk namens de Barendrechtse kerken. Minou Bosua van het cabaretduo verklaart dat het absoluut niet de bedoeling is om gelovigen te kwetsen: "Wij willen juist een alternatief aanbieden voor de zondagse kerkdienst. Maar in ons gewetensonderzoek komen wel degelijk belangrijke levensvragen aan de orde". Het is niet de eerste keer dat een voorstelling van De Bloeiende Maagden als godlastering wordt gezien door kerkgemeenschappen. Onder meer In Barendrecht en in Hendrik-Ido-Ambacht zijn de eerdere voorstellingen van de dames al flink bekritiseerd. In de open brief vragen de gezamelijke Barendrechtse kerken om een annulering. Maar Theater het Kruispunt is niet van plan de voorstelling van de Bloeiende Maagden te schrappen. Er komt een gesprek tussen de Barendrechtse SGP/ChristenUnie en Theater het Kruispunt over het programmeren van 'maatschappijkkritische' voorstellingen die door gelovigen als kwetsend worden ervaren.