nieuws

Politiek Albrandswaard steunt boeren Rhoon

ROTTERDAM - De voltallige gemeenteraad van Albrandswaard steunt de boeren bij Rhoon in hun strijd tegen het verhogen van de grondwaterstand in hun gebied. Zuid-Holland wil met die maatregel een groot natuurgebied aanleggen ter compensatie voor de Tweede Maasvlakte.
De boeren zeggen dat door het stijgende grondwater de opbrensten van hun land veel lager zullen zijn.
De gemeenteraad ging dinsdagavond unaniem akkoord met de benodigde Milieu Effect Rapportage, maar liet wel weten dat de boeren niet mogen verdwijnen.
De politici roepen de inwoners op actief aan de inspraakronde mee te doen om zo een stevige vuist te maken tegen de provincie.