nieuws

Zuid-Holland: Meer rampenoefeningen nodig

10-06-waterproef.jpg
10-06-waterproef.jpg
ROTTERDAM - Er moet elke twee jaar een landelijke rampenoefening gehouden worden om voorbereid te zijn op een overstroming. Dat adviseert commissaris van de koningin Franssen aan het kabinet.
De herhaling hoeft niet zo grootschalig als de oefening 'Waterproef' die deze week is gehouden, aldus Franssen. Maar het is wel belangrijk dat de hulpverlening de opgedane ervaring kan vasthouden.
Deze week heeft de gemeente Leerdam geoefend met een nagespeelde dijkdoorbraak. Zo'n 150 inwoners van de wijk Noord zijn geëvacueerd en opgevangen in Zwijndrecht.
Volgens Franssen is uit de oefening gebleken dat Nederland grotendeels is voorbereid op een overstroming. Wel kan de samenwerking tussen de hulpverleners en de overheid beter en schort er nog het nodige aan de onderlinge communicatie, zegt Franssen.
Aanleiding voor de rampenoefening 'Waterproef' was de orkaan Katrina, die in 2005 een ramp veroorzaakte in de amerikaanse stad New Orleans.