nieuws

Zuid-Hollandse landgoederen in de schijnwerpers

ROTTERDAM - Zuid-Holland heeft meer dan 200 landgoederen. Toch zijn ze bij het grote publiek vrijwel onbekend. Daarom heeft de Provincie dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de Zuid-Hollandse landgoederen. Want de landgoederen kunnen best wat extra bezoekers gebruiken.
Niet alleen omdat ze bijzonder cultureel erfgoed zijn, maar ook omdat de eigenaars er vaak keihard voor werken om hun landgoed in goede staat te houden. En daarvoor zijn vaak ook extra inkomsten nodig. Een voorbeeld is Huys ten Donck in Ridderkerk. Het is een van de weinige bewoonde landgoederen dat nog in eigendom is van de oorspronkelijke familie. Het huis werd in 1746 gebouwd door Otto Groeninx van Zoelen, toen burgemeester van Rotterdam en bewindhebber van de VOC. Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen bewoont én runt tegenwoordig dit monumentale landgoed van haar voorouders, dat sinds 1980 ook een publieke functie heeft. Vanwege het onderhoud en de kosten, nodig om het landgoed in originele staat te houden, ervaart zij dat als een zware taak. Deze week komen bestuurders van de provincie en landgoedeigenaren op Huys ten Donck bijeen om te inventariseren hoe de Zuid-Hollandse landgoederen er voor staan.