nieuws

Waterschap houdt grootscheepse dijkbewakingsoefening

ROTTERDAM - Waterschap Hollandse Delta heeft zaterdag een grote dijkbewakingsoefening gehouden. Zeshonderd dijkwachters inspecteerden ruim 350 kilometer aan waterkeringen.
De dijkwachten liepen een aantal keer per uur langs het stuk dijk op zoek naar eventuele zwakke plekken. In het oefenscenario moesten ze op sommige plaatsen in actie komen om dijkdoorbraken te voorkomen.
De oefening is onderdeel van een landelijke overstromingsoefening aankomende dinsdag in Leerdam en moet Nederland organisatorisch beter voorbereiden op overstromingen.