nieuws

Omstreden Dordtse kantonrechter mag blijven

wetboek.cropresize.tmp.jpg
wetboek.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - De Dordtse kantonrechter Rentema mag zijn beroep blijven uitoefenen. De Hoge Raad ziet geen reden om hem te ontslaan voor belangenverstrengeling.
Een advocaat uit Maastricht had om het ontslag van de rechter gevraagd omdat hij in een civiele procedure zijn buurman in het gelijk zou hebben gesteld. Die buurman
is projectontwikkelaar Van Pelt. Rentema gaf hem toestemming om restaurant De Grote Griek te ontruimen voor de bouw van een vestiging van Mediamarkt.
Rentema zou destijds ook voor een zacht prijsje een stuk grond van Van Pelt hebben gekocht om er een villa op te bouwen. Onderzoek wees uit dat dat niet waar is.