Dordrecht: Vogelaarbeleid werkt wél

In Dordrecht is met verbazing gereageerd op de conclusies in een vandaag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP werkt de aanpak van de zogenoemde Vogelaarwijken niet goed, maar in Wielwijk gaat het juist wel goed, zeggen gemeente en bewoners. 

Wielwijk vormt samen met het zuidelijk deel van Crabbehof één van de 40 achterstandswijken, die met extra geld moeten veranderen in leefbare, veilige wijken, waar kansarme bewoners weer aan werk worden geholpen. Het SCP onderzocht wat er in de periode van 1999 tot en met 2008 in die wijken gebeurde. De benaming Vogelaarwijken en het daarbij behorende extra geld kwam pas vanaf 2007. "En daarom is het niet juist om het achterstandswijkenbeleid, dat toen pas echt begonnen is, nu al af te serveren", zo zegt een woordvoerster van de gemeente.

'Groen is noodzaak'
Het SCP concludeert dat uitbreiding van groen of de aanwezigheid van sport- en speelvoorzieningen nauwelijks effect sorteren. Evert Peereboom, gemeentelijk gebiedsmanager in Wielwijk, spreekt dat tegen: "alleen een Cruyff Court is natuurlijk niet genoeg, maar de aanleg van veel groen is pure noodzaak om een wijk leefbaarder te maken".

'60 man aan de bak'
Peereboom weerspreekt ook de conclusie van het SCP, dat sociaal investeren niet erg helpt: "Afgelopen half jaar hielpen we zo weer 60 man aan de bak. Maar als die verhuizen naar een duurder huis elders in de stad en je krijgt er nieuwe kansarme bewoners voor terug, schiet de wijk er niks mee op, maar de stad natuurlijk wel".

Doorgaan
Dat het vervangen van sociale huurwoningen door koopwoningen wel helpt, is de enige hoofdconclusie, die Dordrecht onderschrijft. Ook bewoners van de wijk laten zich lovend uit over hun wijk: "Het wordt mooier, veiliger en er zijn meer mensen aan het werk. Het gaat goed. Ze moeten met dit beleid doorgaan". 

Minister Vogelaar presenteerde in 2007 een lijst met daarop 40 Nederlandse probleemwijken. In deze gebieden werden tijdens de kabinetsperiode Balkenende IV extra investeringen gedaan om de sociale, fysieke en economische problemen aan te pakken. De regio telt negen Vogelaarwijken. Rotterdam heeft er zeven, Schiedam en Dordrecht elk één.

foto: op het Admiraalsplein, in het hart van de wijk, wordt een vijver aangelegd om de wijk aantrekkelijker te maken

Deel dit artikel: