CDA en VVD verbijsterd over uitspraken Van den Anker

Na het CDA in Rotterdam heeft nu ook de VVD-fractie afwijzend gereageerd op de ideeën van wethouder Van den Anker over gedwongen abortus.
De wethouder zei woensdag dat abortus afgewongen moet kunnen worden in gevallen dat er kans is op kindermisbruik en -mishandeling. De VVD vindt de uitspraak van Van den Anker onacceptabel. Volgens die partij moet de overheid zich niet op die manier bemoeien met mensen. Een eventuele discussie over verplichte abortus of verplichte anti-conceptie moet landelijk gevoerd worden, zegt de VVD. CDA-raadslid Karen Duys noemt het idee 'verbijsterend en respectloos'. Zij stoort zich er ook aan dat de wethouder suggereert dat het probleem van kindermisbruik en -mishandeling altijd is gebagatelliseerd. Ook gepensioneerd hoofddocent filosofie Verbrugh van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit vindt de uitspraken van de wethouder verwerpelijk. Volgens hem moet Burgemeester Opstelten van Rotterdam Van den Anker op het matje roepen. Van den Anker, die op de derde plaats van de kieslijst staat van Leefbaar Rotterdam, wil dat verslaafde vrouwen, Antilliaanse tienermoeders en verstandelijk gehandicapte vrouwen gewongen moeten kunnen worden tot abortus, omdat bij hen de kans groter is op kindermishandeling. Volgens de huidige wethouder Veiligheid en Volksgezondheid worden kinderen van ouders die het zelf moeilijk hebben te vaak mishandeld en misbruikt. Therapie blijkt meestal niet te werken. Woensdag werden ook de uitkomsten bekend van een enquete van de Rotterdamse GGD onder duizenden leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Eén op de elf jongeren is wel eens mishandeld, vijf procent van de meisjes is slachtoffer van seksueel misbruik en dat laatste geldt ook voor één op de honderd jongens. Ouders en verzorgers zijn niet de enige daders. Ook de jongeren zelf maken zich schuldig aan mishandeling en seksueel misbruik.
Deel dit artikel: