nieuws

Toch subsidie voor jeugdcentrum Gorinchem

ROTTERDAM - B&W van Gorinchem vinden dat Youth for Christ geen organisatie is, die uit is op 'zieltjes winnen'.
Daarom blijft men bij de subsidie voor jeugdcentrum The Mall.
Het college schrijft dit in antwoord op vragen van D'66 en Groen Links in Gorinchem. Die vinden het raar, dat Gorinchem een christelijke welzijnsactiviteit subsidieert, terwijl de gemeente voor jeugdopvang een eigen stichting Arkelstad heeft.
B&W noemen The Mall een goeie aanvulling daarop en zegt dat de instellingen ook met elkaar gaan samenwerken.