nieuws

Minister verbiedt Turkse les aan kleuters

ROTTERDAM - Minister Van der Hoeven van Onderwijs is tegen het initiatief van twee Rotterdamse basisscholen om Turkse les aan kleuters te geven. Volgens de bewindsvrouw verbiedt de wet het lesgeven aan kinderen op de basisschool in een buitenlandse taal.
Zij wil voor Combinatie 70 en de Oranjeschool in Rotterdam geen uitzondering maken.

Van der Hoeven heeft dat geantwoord op vragen van SP-Kamerleden Kant en Vergeer-Mudde.

Volgens de minister biedt de wet wel de mogelijkheid om tijdelijk de taal van het land van oorsprong als

voertaal te gebruiken ter ondersteuning van het Nederlands.

Structureel het lesprogramma in andere talen geven is uit den boze.

Scholen die daarmee doorgaan, krijgen de onderwijsinspectie op hun dak.

Van der Hoeven benadrukt dat goede beheersing van het Nederlands de hoogste prioriteit heeft.