nieuws

Pollerschade snel vergoed

ROTTERDAM - Dordrecht wil ondernemers, die schade hebben geleden door de invoering van de pollers, binnen twee maanden uitsluitsel geven over hun claims.
De beweegbare paaltjes, die de binnenstad afsluiten, hebben tot nu toe elf schadeclaims opgeleverd.
Wethouder Van den Oever schakelt voor de snelle afhandeling van claims een onafhankelijk, deskundig bureau in, dat over de claims adviseert. Hij hoopt dat ondernemers zo binnen zes tot acht weken uitsluitsel en eventueel geld krijgen.