nieuws

Dordrecht breidt sleepregeling uit

ROTTERDAM - Foutief geparkeerde auto's in Dordrecht kunnen binnenkort overal worden weggesleept.
B&W van Dordrecht vragen de gemeenteraad daar volgende maand mee in te stemmen.
Tot nu toe kunnen auto's alleen worden weggesleept als ze op een invalidenplaats staan, of als de veiligheid of de doorgang van het verkeer in het geding is.
Binnenkort kan er in Dordt dus ook gesleept worden vanaf bijvoorbeeld taxistandplaatsen, laad- en losplekken, trottoirs en marktterreinen.