nieuws

Medicijnen uit schip gestolen

ROTTERDAM - Uit de cabine van een vrachtschip in Rotterdam is een kistje met zeer gevaarlijke medicijnen gestolen.
De 59-jarige Hongaarse kapitein van het schip deed donderdag aangifte van de inbraak in zijn hut, waar hij lag te slapen. De boot lag afgemeerd in de Merwehaven.
De kapitein werd zo goed als zeker bedwelmd. De inbrekers namen naast geld en creditcards ook een kluisje mee met zeer gevaarlijke medicijnen van de scheepsapotheek. Verkeerd gebruik kan leiden tot coma of de dood.
De politie roept vinders op het kluisje direct bij een apotheek of huisarts in te leveren.