nieuws

De hoofdofficier OM in Dordrecht naar Utrecht.

ROTTERDAM - De hoofdofficier van het OM in Dordrecht, mevrouw Samson-Geerlings is per 1 juli benoemd tot hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie Utrecht.
Ze volgt daar mevrouw Klopper-Gerretsen op, die in maart raadsadviseur werd bij het college van procureurs-generaal.