nieuws

Nazorgbureau voor te vroeg en te licht geboren kinderen

juni2003 24-06-nazorgbureau.rm
ROTTERDAM - De ziekenhuizen in Zwijndrecht en Gorinchem zijn als eerste niet-academische ziekenhuizen in ons land begonnen met een zogeheten Nazorgbureau voor Pré- en Dysmature Kinderen.
Oftewel te vroeg en te licht geboren baby's.
Doel is om ontwikkelingsstoornissen zo vroeg mogelijk te ontdekken en daar wat aan te doen. Als dat lukt kan op langere termijn veel worden terugverdiend van deze op zichzelf dure investering.
Luister naar Radio Rijnmond. U hoort kinderarts Leontien Wafelman en Carolien Hoogstede, coördinatrice van het nieuwe nazorgbureau.