nieuws

Dordrecht wil subsidie terug

juni2003 24-06-dwo.rm
ROTTERDAM - B&W van Dordrecht willen ruim 400.000 euro subsidie terugvorderen van de DWO.
De Dordtse Welzijns Organisatie heeft de afgelopen twee jaar subsidie gehad voor negen projecten, die helemaal niet zijn uitgevoerd.
Volgens een onderzoeksrapport is de organisatorische en financiële situatie bij de DWO zeer slecht. Over de wel uitgevoerde taken is het rapport positief. Ook het huidig management zou vertrouwen verdienen.
Wethouder Spigt volgt de aanbevelingen, maar zegt dat er snel goede afspraken nodig zijn en de DWO veel beter moet gaan presteren. De Dordtse politiek bespreekt de problemen op 2 juli.
Luister naar Radio Rijnmond