nieuws

Papendrecht gaat bezuinigen

ROTTERDAM - B&W van Papendrecht willen de onroerende zaakbelasting komend jaar met 4½ procent verhogen.
Ook wordt er bezuinigd, om de begroting sluitend te krijgen.
Als dat niet gebeurt, zo staat in de zomernota, komt Papendrecht over twee jaar geld tekort. Dat tekort zou oplopen tot 1,2 miljoen euro in 2007.
B&W stellen voor om komend jaar al 100.000 euro te bezuinigen en de jaren daarna een half miljoen tot 1,2 miljoen euro. Concrete maatregelen staan niet in de nota, wel dat de Papendrechtse ambtenaren efficiënter moeten gaan
werken.