nieuws

Subsidie voor Hollandsche IJssel

ROTTERDAM - Het Project Hollandsche IJssel krijgt ruim 1 miljoen euro Europese subsidie.
Het geld is bestemd voor de herinrichting van het Vuykterrein in Capelle aan den IJssel en de Baai van Krimpen en Loswal III in Capelle en Krimpen.
Ook gaat de Europese subsidie voor de Hollandsche IJssel voor een deel naar de restauratie van molen Windlust in Nieuwerkerk.