nieuws

Financiële problemen gemeenten Zuid-Holland

ROTTERDAM - Steeds meer gemeenten in Zuid-Holland komen in financiële problemen en zijn onder preventief begrotingstoezicht gesteld.
Dit jaar gaat het om 19 gemeenten, 8 meer dan vorig jaar. In de regio Rijnmond gaat het onder meer om Barendrecht. De gemeente is onder preventief toezicht gesteld, omdat de begroting niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn is ingediend.
De gemeenten Binnenmaas en Zwijndrecht/Heerjansdam staan onder preventief toezicht, omdat zij betrokken zijn bij gemeentelijke herindelingen. De wet schrijft bij herindeling preventief toezicht voor.