nieuws

Jaarverslag Vogelklas Karel Schot

ROTTERDAM - De Rotterdamse Stichting Vogelklas Karel Schot heeft vorig jaar bijna vijfenzestig vogels opgevangen en driehonderd andere dieren.
Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De toename komt onder meer door de afnemende nestelmogelijkheden voor vogels in de grote stad.
Andere vogels hadden last van botulisme of waren slachtoffer van het verkeer. Van alle opgevangen beesten kon dertig procent weer in de vrije natuur worden teruggezet.